yaislatca ěuts

2020 noy 4 lats 21 merryo

arruhua se mass hua arenats

2020 noy 4 lats 3 merryo

thěmtca se atin ěuts

2020 noy 3 lats 10 merryo

Rre su thěmle se atin tca mrat mits se sano. Sici-ha qetca se samam tca, lotcu merru-mimats. Co qi hyu te, me-cosm aya ryu lě sano qe sain curryts. Entcu myiletca tunqe the sain. Toatcu lě samam tělits se atin.
Qi to ryu te tonqe minats se lumia.

PDF

lumia hurr mrat?

2020 noy 3 lats 9 merryo

Lumia se sano. Tca se rum yoqai tca, sǒtca cot ěuts. Sǒtca ana, tolimatcu miets se sano. Tsi?

merritca yoqo

2020 noy 3 lats 8 merryo

Laqě myonts so sěu nu qass. Im-qusu af, lě fěur ahurrts se sěu merritca myon. Ael nyu, ost nyu, murritca yoqo ryu, mits. Lě heqati ssoitca se yoqo tca, yoqo flu llusuts so sici. Sǒtsontca se heqati tca, atsu merri ssunts se yoqo sai. Llusunahua af, lě ǒnt ractcu lǒmits se yoqo. Sai millǒ qi, cimits se qoněhua. Yoqo sai entcu la mitca astca, entcu ya suquts se fěur. Lě ahan nomets rre su qass. Ot-ste sai aya muyullǒ qi te, qass, lě ahan rěts se, "hurr mrat im-qusutca ěuts"? Toatcu ya im-suqutca se ǒnt tca, imtcu stetcu massts.

PDF